GIH förbättrar tillgängligheten

Nyheten publicerad | 2014-06-27

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. GIH uppfyllde 12 kriterier, vilket är två kriterier mer än förra året.

Undersökning bygger på resultat från Handisams myndighetsenkät. Totalt ingick 297 myndigheter och 285 svarade på enkäten. Av totalt 13 kriterier uppfyller GIH 12 kriterier, vilket är en ökning med två sedan 2013. I den rangordning som presenterats uppfyller GIH tolv kriterier tillsammans med Lunds universitet och Högskolan i Borås. Det finns inga andra högskolor eller universitet som uppfyller mer kriterier... GIH jobbar på att uppnå samtliga krav.    

I enkätsvaret har GIH uppgett att utbildning saknas för chefer och anställda, att vi har hörselslingor men att de inte fungerar i nya byggnaden och att GIH:s kommunikation inte uppfyller krav på lättläst. 

Syftet med undersökningen är att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den.

Sedan enkäten gick ut i februari har Handisam gått samman med delar av Hjälpmedelsinstitutet och bildat Myndigheten för delaktighet.

Läs resultatet och rangordningen. För att se GIH:s placering klickar du i Alla myndigheter och trycker sedan på Visa.