GIH får godkänt UKÄ:s granskning

Nyheten publicerad | 2014-12-04

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nu utvärderat landets utbildningar i idrottsvetenskap som leder till kandidat-, magister, och master. Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. För GIH så har kandidat- och magisterexamen i idrott/idrottsvetenskap blivit utvärderade och har fått betygen hög kvalitet.

Läs pressmeddelandet om utvärderingen.