Eva Linghede sammanfattar bi- och homosexuella elitidrottares erfarenheter

Nyheten publicerad | 2014-11-05

Bild på Eva LinghedeEva Linghede, doktorand på GIH, har fått i uppdrag av Riksidrottsförbundet, RF, att skriva en rapport om bi- och homosexuella idrottare. Eva Linghede har intervjuat nio kvinnliga och fyra manliga elitidrottare som berättar om sin vardag och deras upplevelse av idrott.

I forskningsrapport "Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten" möter läsarna fem fiktiva idrottare som alla är baserade mer eller mindre på verkliga händelser.

– Att idrottsdeltagandet är lägre bland ungdomar som lever homo- eller bisexuellt än bland heterosexuella ungdomar är sedan tidigare känt. Syftet med den här studien var att öka den kunskapen, och då med ett fokus på elitidrott, säger Eva Linghede.

Den som vill tävla internationellt och kanske bo och idrotta utomlands har inte bara den svenska kulturen att ta hänsyn till utan även andra länders syn på hbtq-frågor.

– Några av de personer jag har intervjuat vittnar om att även om det känns okej att komma ut här hemma i Sverige, bidrar situationen i andra länder där de vill tävla att de tvekar, säger Eva Linghede.

Ladda ner hela rapporten och läs hela artikeln på RF:s webbplats