Carl Askling och ”Lengthening-protokollet”

Nyheten publicerad | 2014-10-03

Bild på Carl Askling

Carl Askling höll en uppskattad föreläsning i samband med DN-galan som handlade om hur man kan rehabilitera en hamstringsskada med ”Lengthening-protokollet”.

Carl visade först vilka sporter som belastar baksida lår mest och hur det ser ut när en hamstringsskada uppstår. Exempel på sporter där hamstringsskador är vanliga är tresteg, sprint och höjdhopp. När hamstringsskada uppstår är smärtan plötslig, men inte förrän det har genomförts magnetkameraundersökning kan man konstatera hur stor skadan är – om det ens är en hamstringsskada.

Två studier med elitidrottare

Carl Askling har genomfört två studier där totalt 131 elitidrottare, fotbollsspelare och friidrottare deltog. De hade alla hamstringsskador och delades in i två grupper – en som fick en konventionell rehabilitering och en som använde sig av ”Lengthening-protokollet. Den grupp som lottades till ”Lengthening-protokollet” startade med sitt program fem dagar efter skadan. Programmet innehåller de tre specifika övningarna, Sträckaren, Dykaren och Glidaren. Förutom dessa tre övningar kompletterade alla med ett större generellt rehabiliteringsprogram.

Genomgick Asklings H-test

Efter avslutad rehabilitering genomförde båda grupperna Asklings H-test, som är att test som vägleder om det är dags för återgång till match/tävling och full träning. Testet går ut på att så snabbt som möjligt lyfta ena benet så högt som möjligt från en ryggliggande position. Först testas det oskadade benet och därefter det som varit skadat. Testet innebär tre försök per ben och resultatet avgörs av om personen själv skattar någon osäkerhet enligt en Visuell analog skala, VAS 0-10, vid genomförandet. VAS är vanligt inom sjukvård där till exempel smärta kan ange "ingen smärta" = 0 och andra "värsta tänkbara smärta" = 10.

Hög risk för återfall

Ett av de vanligaste problemen med hamstringsskador är att det är en hög risk för återfall när idrottaren återvänder till full träning och/eller match/tävling. I de studier som Carl Askling initierat visar det sig att de som genomfört de tre övningarna enligt ”Lengthening-protokollet” halverades tiden åter till sin idrott (fotboll och friidrott). Dessutom registrerades inga återfallsskador i ”Lengthening-protokollet”.

Den som vill läsa mera om dessa studier kan helt gratis ladda ner artikeln om fotbollspelarna inkluderat videodemonstrationer av de tre övningar som ingår i ”Lengthening-protokollet”. Sökord: British Journal of Sports Medicine (BJSM), football, hamstring injury, Askling, 2013