Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försvårar arbetet med jämställd idrott

Nyheten publicerad | 2014-12-04

"Man talar om jämställd idrott" är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrottsledares syn på jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en självklar plats på agendan i svensk idrott sedan 1970-talet, trots det har arbetet med frågan ibland ignorerats och ifrågasatts. Flera av de problem jämställdhetsarbetet skulle lösa är olösta. Hur kommer det sig? Denna avhandling lyfter fram de svårigheter som finns och som kan påverka jämställdhetsarbetet i idrotten.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.