Bästa frågan till patienter om fysisk aktivitet

Nyheten publicerad | 2014-12-04

Lena Kallings och Mats Börjesson, två forskare från GIH, har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att testa den mest optimala och effektiva fråga som vårdpersonal kan ställa till patienter om fysisk aktivitet. Syftet är att nå de patienter som behöver få hjälp med att komma igång med fysisk aktivitet.

Läs pressmeddelandet om uppdraget från Socialstyrelsen