Stillasittande ett risktagande

Nyheten publicerad | 2012-08-29

Professor emeritus Björn Ekblom och doktorand Elin Ekblom Bak, verksamma vid Gymnastik- och idrottshögskolan, publicerade nyligen i Läkartidningen en artikel om stillasittandets koppling till flertalet allvarliga folksjukdomar.

Läs artikeln och mer om forskningen kring stillasittande som en metabol riskfaktor, på Läkartidningens webbsida.