Sexuella övergrepp i relationen mellan tränare och idrottsaktiv

Nyheten publicerad | 2012-10-31

Riksidrottsförbundet bjuder i samarbete med GIH till en pressträff där Susanne Johansson, doktorand på Gymnastik- och idrottshögskolan, presenterar onsdagen den 7 november rapporten ”Kunskapsöversikt - sexuella övergrepp i relationen mellan tränare och idrottsaktiv”.

Medieinbjudan

Trygghet är en grundförutsättning för att idrotten ska vara och upplevas som positiv. Men övergrepp och trakasserier förekommer - i samhället och inom idrotten. Idag saknas kunskap och etablerade rutiner för att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten och därför har GIH-doktoranden Susanne Johansson, på Riksidrottsförbundets uppdrag, gjort en kunskapsöversikt i ämnet.

I kunskapsöversikten beskriver hon hur sexuella övergrepp formellt definieras, upplevs och tolkas subjektivt och om omständigheter som bland annat otydliga gränser, kroppskontakt, intimitet och makt som präglar tränare-aktivrelationen. Och de mörkertal som är förknippade med sexuella övergrepp.

Välkommen till en medieträff där Susanne Johansson presenterar sin kunskapsöversikt och resultaten från den första enkätundersökningen som gjorts i Sverige om sexuella övergrepp inom idrotten, och där Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber berättar hur Riksidrottsförbundets arbetar för att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten.

Tid och plats

Onsdag 7 november 2012, 13.00–14.30 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), lärosal 1506.

Anmälan

Anmälan senast måndag 5 november till:

Helena Björck, medieansvarig, Riksidrottsförbundet, helena.bjorck@rf.se