Risker och fördelar med träning

Nyheten publicerad | 2012-04-27

Lektor Örjan Ekblom och professor Mats Börjesson vid Gymnastik- och idrottshögskolan intervjuades i Aftonbladet om ett plötsligt dödsfall i London Marathon.

Enligt Ekblom och Börjesson är risken för dödsfall vid fysisk aktivitet liten och träningen i sig minskar risken för plötsliga dödsfall.

Läs mer om dödsfallet i London Marathon och riskerna med träning på Aftonbladets webbsida.