Nytt submaximalt cykeltest som beräknar VO2max

Nyheten publicerad | 2012-11-05

Elin Ekblom Bak, doktorand vid GIH, har tagit fram ett nytt submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max.

Ekblom-Bak test

Testet beräknar maximal syreupptagningsförmåga och är utvecklat med inspiration från Åstrandtestet - att det skall vara enkelt, icke maximalt (det vill säga med låg risk för försökspersonen) och utan behov av avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper.

Precis som Åstrandtestet är det passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Skillnaden i det nya testet är att man cyklar på två belastningar, en lägre standardiserad belastning (som alla som genomför testet cyklar på) följt av en högre, individuellt bestämd belastning. Utifrån pulsökningen mellan den lägre och den högre belastningen, en faktor kopplad till den högre belastningen, kön och ålder, kan man sedan beräkna VO2max. Testet tar sammanlagt 8 minuter att genomföra.

Förbättrad noggrannhet

Det är en signifikant förbättrad nogrannhet i beräkningen av VO2max med detta test jämfört med VO2max beräknat via Åstrandtestet för samma individer.

Detta tror vi framförallt beror på att testet använder förändring av puls mellan två belastningar. Använder man sig av enbart en pulsregistering på en belastning (såsom Åstrandtestet gör), påverkar ofta olika stimulin såsom nervositet, stress, värme eller andra yttre faktorer pulsen, framför allt första gången man genomför testet.

Som P-O och Irma Åstrand påpekade vid utvecklandet av Åstrandtestet, så gör detta att pulsen kan vara upp till 10-15 slag högre än vad "den borde vara", vilket leder till att VO2max underskattas.

Det nya testet visar att pulsen var förhöjd på såväl den lägre och den högre belastningen vid första tillfället man genomförde testet, jämfört med andra gången en vecka senare. Det var dock ingen skillnad i förändring av puls mellan de två tillfällena, och vidare ingen skillnad i beräknad VO2max.

Detta gör att det nya testet med fördel kan användas vid enstaka tillfällen (utan att behöva upprepas vid senare tillfälle). 

Testmanual och uträkning

Testet har en egen länk på www.gih.se där man kan läsa mer och ladda ner dokument för användning av testet. Förutom en testmanual som punktvis beskriver hur testet skall genomföras, så finns en excelapplikation där man enkelt kan mata in kön, ålder, belastningsfaktor och pulssvar på de två belastningarna - och direkt få VO2max uträknat.

Länken är www.gih.se/ekblombaktest

Läs mer om forskningen kring Fysisk aktivitet och stillasittande som bedrivs av bland andra Elin Ekblom Bak.