Ny forskarskola vid GIH

Nyheten publicerad | 2012-05-30

Professor Håkan Larsson, vid GIH, intervjuades nyligen om den nya forskarskolan, i idrott och hälsas didaktik, som har startats tillsammans med Örebro universitet och Malmö högskola.

Enligt Håkan Larsson är forskarskolan ytterst viktig för ämnets utveckling, samt för att minska avståndet mellan vetenskap och praktisk undervisning.

Studenterna som har antagits till forskarskolan, säger själva att de gillar upplägget då man kan kombinera arbete med forskning.

Slutmålet i forskarskolan är en licentiatexamen, men studenterna kan därefter själva välja att fortsätta mot en doktorsexamen.

Läs intervjun om forskarskolan på Lärarförbundets webbsida lararnasnyheter.se

Mer information om forskarskolan går även att hitta på GIHs webbsida under fliken forskning > utbildning på forskarnivå > forskarskolan > forskarskolan idrott och hälsas didaktik