Möte med kulturdepartementet om hälsorisker inom barn- och ungdomsidrott

Nyheten publicerad | 2012-10-29

Centrum för idrottsforskning anordnaden den 24/10 ett möte med kulturdepartementet om hälsorisker inom barn- och ungdomsidrotten. Till mötet var experter inom området kallade, däribland GIH-lektor Karin Redelius.

Under mötet diskuterades vilken kunskap tränare och ledare behöver för att minska riskerna för bland annat överbelastningsskador. Möjliga lösningar till problemet togs upp och däribland utbildning för ledare och tränare. Men också att det behöver göras mer forskning för att hitta effektiva åtgärder.