Keynoteföreläsning av GIH-forskare

Nyheten publicerad | 2012-11-19

Nyligen har GIH-forskaren Peter Schantz hållit en keynote-föreläsning vid Indiens äldsta universitet, Panjab University i Chandigarh. Föreläsningen behandlade ämnet "Perspectives of physical activity, public health and sustainable development", och inledde konferensen "International Forum on Physical Education and Sport Sciences 2012".

Mer information om föreläsningen finns på ifpess2012.com