Karin Redelius medverkar i artikel om skolk

Nyheten publicerad | 2013-01-14

Karin Redelius, högskolelektor i pedagogik medverkar i en artikel på Lärarnas Nyheter om att utsatthet bland elever leder till skolk.

En av tio niondeklassare i Göteborg känner ofta obehag under idrottslektionerna. En tredjedel av eleverna har skolkat från lektioner och ännu fler har hittat på ursäkter för att slippa vara med.

Karin Redelius tycker att det är nedslående att eleverna känner sig tyngda av prestationskrav. Hon menar att det är viktigt att de får möjlighet att utvecklas på idrotten och inte förväntas visa upp kunskaper redan från början.

Läs hela artikeln på Lararnasnyheter.se