Jämställdhet inom ridsporten

Nyheten publicerad | 2012-03-20

Professor Håkan Larsson vid GIH bidrar med ett forskningsprojekt om pojkars upplevelse av ridsporten till Svenska ridsportförbundet. Forskningsprojektet är en del av Idrottslyftet och syftar till att förbättra ridsportförbundets jämställdhetsarbete.

Läs mer om forskningen kring jämställdhet inom ridsporten på Webfinansers webbsida.