Ingen kvinnlig Zlatan i sikte

Nyheten publicerad | 2012-03-12

Lektor Suzanne Lundvall vid Gymnastik- och idrottshögskolan intervjuades, i Sveriges radios program Radiosporten, om problematiken med att många flickor med utländsk bakgrund slutar sitt idrottsengagemang i tidig ålder.

Lyssna på intervjun, om problematiken med att utlandsfödda flickor slutar med idrottandet i tidig ålder, på Sveriges radios webbsida.