Högskolorna rangordnade i Fokus

Nyheten publicerad | 2012-04-03

Tidningen Fokus publicerade nyligen resultaten från en enkätundersökning gjord av två studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, som syftar till att rangordna landets högskolor, sett utifrån studenternas ögon. Av alla studenter som fick möjlighet att besvara enkäten svarade omkring 7 procent.

I undersökningen får GIH relativt höga värden i de olika undersökningsområdena. GIH:s studenter har bland annat relativt lätt att få jobb efter examen och får även en hög ingångslön. Studenterna vid GIH har också hög prestationsgrad i jämförelse med studenter vid andra högskolor.

Med anledning av den pågående utbyggnaden av GIH:s lokaler, kommer det redan högt rangordnade biblioteket och utrymmena för både självstudier och undervisning att förbättras till höstterminen 2012. GIH har även nyligen genomfört en omorganisation och nyanställt såväl administrativ som forskande och undervisande personal.

Detaljerad information om GIH:s ranking i de olika undersökningsområdena återfinns i bifogat pdf-dokument.

Mer om undersökningen och metodologi hittas på tidningen Fokus webbsida.