GIH-professor och GIH-lektor skriver om FaR på Läkartidningen.se

Nyheten publicerad | 2013-01-14

GIH-lektorn Lena Kallings har skrivit en rapport om FaR, fysisk aktivitet på recept och GIH-professorn Mats Börjesson har skrivit en artikel på Läkartidningen.se om det utökade behovet av FaR.

Lena Kallings rapport kan du läsa på på Läkartidningen.se

Mats Börjessons artikel kan du läsa på Lakartidningen.se