GIH-professor i vetenskapliga rådet

Nyheten publicerad | 2012-01-27

Professor Peter Schantz vid Gymnastik- och idrottshögskolan valdes nyligen in i folkhälsoinstitutets vetenskapliga råd.

Läs mer om det vetenskapliga rådet på folkhälsoinstitutets webbsida.