GIH-lektor om lokalbrist som försvårar barns rörelsemöjligheter

Nyheten publicerad | 2012-11-23

Brist på lokaler och utrustning försvårar barns möjlighet till rörelse. I Stockholm står 3000 barn i kö för att få plats i en gymnastikförening och i hela Sverige uppgår antalet till mellan 7000-9000 barn.

Suzanne Johansson, lektor på GIH menar att i ett samhälle där alltfler barn lever i en urban miljö är det viktigt att landets kommuner bygger in rörelsemöjligheter för barn, i och utanför skolan.

Du kan läsa mer om lokalbristen på webfinanser.se