GIH-lektor medverkade i ett idrottsseminarum med idrottsministern

Nyheten publicerad | 2013-01-16

Onsdagen den 24 oktober höll idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth ett möte i Rosenbad till vilket representanter från forsknings- och idrottsområdet bjudits in för att diskutera hälsorisker inom barn- och ungdomsidrotten, däribland GIH-lektorn Karin Redelius.

Dessa frågor har under senare tid varit fråga för mycken uppmärksamhet. Deltagarna ombads efter mötet att kort sammanfatta sina åsikter kring de aktuella frågorna.

På regeringen.se kan ni läsa om deltagarnas sammanfattade åsikter om hälsoriskerna.