GIH-lektor får stöd av Forskningsrådet FAS för projekt

Nyheten publicerad | 2012-10-03

Stort grattis till GIH-lekto Peter Schantz som har fått stöd av Forskningsrådet FAS för att genomföra forskningsprojektet "Potential för bättre folkhälsa och miljö genom att överföra arbetsresor från bil till cykel - en helhetsbedömning"

Projektet är ett samarbete mellan forskare från Umeå respektive Stockholms universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan och kommer att inledas under 2013.