GIH:s stora framsteg i tillgänglighetsarbetet

Nyheten publicerad | 2012-06-28

Endast en av landets högskolor, Göteborgs universitet, uppfyller Handisams samtliga krav på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det framgår av en ny enkätundersökning från Handisam där 31 högskolor jämförs.

- En hel del högskolor har dock nått långt i tillgänglighetsarbetet. Så många som nio av tio uppfyller minst hälften av våra 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att bygga upp rutiner så att trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna tas bort och att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

Sedan förra årets undersökning har 14 högskolor och universitet tagit ett kliv framåt i tillgänglighetsarbetet. Störst framsteg står Idrottshögskolan i Stockholm (GIH) för som i år uppfyller nio kriterier, vilket är en fördubbling från i fjol. Längst har man nått på Göteborgs universitet som nått maxpoäng.

Sju högskolor har backat i tillgänglighetsarbetet, allra mest Högskolan i Skövde som tappat sex poäng.

- Det är oerhört viktigt att landets högskolor inte utesluter människor på grund av att de har en funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till utbildning och skaffa sig förutsättningar för att få ett arbete, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.


Läs mer om GIH:s resultat i undersökningen på Handisams webbplats.


För mer information
Analyschef Arvid Lindén, mobil och kontor: 08 600 84 25
Utredare Birgitta Mekibes, mobil och kontor: 08 600 84 45