Välkommen till docentföreläsning

Nyheten publicerad | 2012-01-25

För första gången någonsin, anordnas i Åstrandlaboratoriet på GIH, måndag 30 januari kl. 09.00 en docentföreläsning. Suzanne Lundvall talar vid detta tillfälle under rubriken "Idrott och hälsa - lärprocesser och didaktiska överväganden".

Välkommen!