Bidrag till studentuppsats

Nyheten publicerad | 2012-01-23

Riksidrottsförbundets avdelning för idrottsutveckling har delat ut bidrag för studentuppsatser den 20 dec 2011.

Två studenter på GIH har fått bidrag till sitt arbete "Den organiserade idrottens betydelse för spontanidrott – en kvantitativ studie om högstadieelevers spontanidrottande" - av Andreas Rehn och Alexander Möller

Länk till uppsatsen i DiVA databasen.