Byggstart

Nyheten publicerad | 2011-01-19

Den 19:e januari 2011 sker den officiella starten av GIH:s ombyggnation 2011-2012.

Första spadtaget tas av första spadtaget av Karin Henriksson-Larsén, rektor för GIH, Regina Kevius (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm och Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus.

Läs mer om ombyggnationen

GIH:s ombyggnad

GIH:s ombyggnad 2011-12
GIH:s om- och tillbyggnad blev klar sommaren 2012.

Läs mer om bygget