Världsforum diskuterade barns hälsa

Nyheten publicerad | 2011-11-21

Torsdagen 17 november 2011 arrangerades World Child and Youth Forum i Stockholm. Tema var "Barnets Bästa" och i fokus stod FN:s konvention om barnets rättigheter.

Under rubriken "Barnets bästa inom idrotten" föreläste Karin Redelius, prorektor och lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och berättade om den diskussion och det utvecklingsarbete som har präglat idrottsrörelsen sedan början av 1980-talet.

Läs mer om World Child and Youth Forum på Riksidrottsförbundets webbsida.