Vilka stannar kvar och varför?

Nyheten publicerad | 2011-02-04

Högskoleadjunkt Britta Thedin Jakobsson talade om sin studie ”Vilka stannar kvarBritta Thedin Jakobsson och varför” på Breddidrottsforum på Bosön den 2-3 februari 2011.

Många barn som idrottar slutar när de kommer upp i tonåren. Detta har Britta Thedin Jakobsson undersökt genom att djupintervjua 18 idrottande pojkar och flickor för att ta reda på varför de vill hålla på med sin idrott.

Studien är utgiven som en rapport i serien "Praktiknära forskning inom skolämnet idrott och hälsa" och går att läsa på webben.

Läs mer om Breddidrottsforum på RF:s hemsida

Läs rapporten på GIH:s hemsida