Föreläsning om Träning för förändring

Nyheten publicerad | 2011-11-10

16 november arrangeras tillsammans med Ungdomsalternativet en föreläsningsdag om träning för förändring.

Bl.a. kommer Thomas Gustavsson, psykolog, beteendeterapeut och
en av grundarna av Psykologpartners dela med sig av sina erfarenheter kring ungdomsvård.

Under dagen premiärvisas också ett nyskapat pedagogiskt material i filmformat
för strukturerad träning av sociala och emotionella färdigheter, moraliskt resonerande och problemlösning

Dagen avslutas med att David Kliba, rektor på resursskolan Ungart, talar under rubriken Proaktiva insatser för ungdomar, vikten av att göra det.

 Mer information om föreläsningen

Anmälan görs på info@ungart.se