Slutseminarium Erik Stigell

Nyheten publicerad | 2011-03-11

Härmed inbjudes till slutseminarium inför disputation för:

Doktorand Erik Stigell

Preliminär titel på avhandlingen

Assessment of active commuting – walking and bicycling in Greater Stockholm

  • Datum: Tisdagen den 19 april 2011
  • Tid: kl 15-18
  • Sal: G 115, G-huset, Örebro universitet

Kommentator: professor Ulf Ekelund, Univ. of Cambridge & Örebro universitet.

Hälsar

Peter Schantz
huvudhandledare,
professor i idrottsvetenskap

FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö: www.gih.se/rhm