Sjukdomsförebyggande åtgärder

Nyheten publicerad | 2011-12-09

Professor Mats Börjesson vid GIH kommenterar på socialstyrelsens webbsida de nya riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Enligt Börjesson, som varit med och arbeta fram dessa riktlinjer, visar dessa att hälso- och sjukvården äger frågan om våra levnadsvanor. Riktlinjerna bidrar med en tydlighet som tidigare saknats och ger hälsorådgivningen en ställning som del av sjukdomsbehandlingen.

Läs Mats Börjessons kommentarer om de nya riktlinjerna på socialstyrelsens webbsida.