Så blir ditt barn idrottsstjärna?

Nyheten publicerad | 2011-11-16

Rolf Carlson, verksam vid GIH, förklarar i en artikel på familjeliv.se vad som är sant och falskt rörande ungas talangutveckling och framgångar.

Enligt Rolf Carlson är det barn som specialiserar sig inom en viss idrott sent som oftare lyckas. De som från allt för ung ålder drillas i en specifik idrott eller gren når inte hela vägen fram.

Läs artikeln och Carlsons kommentarer om talangutveckling på www.familjeliv.se.