Rörelseträning bättre än stretching

Nyheten publicerad | 2011-04-20

Enligt Carl Askling, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) kan passiv stretching i ytterlägen vara skadligt och Askling förespråkar istället aktiv rörelseträning.

Läs mer om Asklings forskning och hans kommentarer på Blekinge läns tidnings webbsida