Ny bok 2011: Gutnisk idrott

Nyheten publicerad | 2011-08-30

Boken "Gutnisk idrott i skolan och på fritiden" har utkommit i ny, utökad och reviderad upplaga.Författare är docent Leif Yttergren och journalist Anders Ibohm.

Idrottsundervisningen i skolan har under de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. En omvandling har ägt rum, från den strikta linggymnastiken till en tydligtBokomslag Gutnisk idrott idrottsprofilerad undervisning, ofta med tävlingsinslag. Många idrottslärare känner i dag att de hamnat i en påtvingad roll som förmedlare av värden som starkt förknippas med den moderna tävlingsidrottens. Hur dessa värden påverkar dagens barn och ungdom diskuteras allt oftare av människor både i och utanför skolvärlden. Vissa idrottslärare har därför börjat söka alternativa undervisningsformer.

Ambitionen med denna bok är att ge ett alternativ till den tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Författarna redogör för hur gutniska lekar och idrotter kan införas i dagens idrottsundervisning. Förhoppningsvis levandegörs och synliggörs ett nästan glömt kulturarv för dagens elever och lärare.

Boken riktar sig främst till studerande vid lärarutbildningen, främst inom ämnet idrott, och verksamma lärare, men den kan givetvis också användas på fritiden av såväl gammal som ung.

Boken kan beställas direkt av författaren: leif.yttergren@gih.se eller tel. 0704-912056. Pris: 100 kr, 80 kr för studenter.

Leif Yttergren är docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Han har publicerat böcker och artiklar rörande olika idrottshistoriska teman i svenska och internationella tidsskrifter samt är en flitigt anlitad föredragshållare.

Anders Ibohm är sportjournalist i Kalmar.