Mobilanvändning och kanotpaddling

Nyheten publicerad | 2011-04-29

Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) sponsrar tillsammans med KTH och Svenska olympiska kommitten (SOK) genom Olympic Performance Centre ett forskningsprojekt som ska hjälpa paddlare att med mobilens hjälp mäta prestation och träning.

Läs mer om forskningen och projektet på Forskning.se - den svenska forskningsportalen.