Mer motion – mindre statsskuld

Nyheten publicerad | 2011-09-13

Foto: Riksgälden Den 7 september anordnade Gymnastik- och Idrottshögskolan tillsammans med Riksgälden ett halvdagsseminarium på temat, Mer motion – mindre statsskuld.

Under dagen presenterades de senaste rönen om hur fysisk aktivitet gynnar både individen och statsfinanserna. Seminariet besöktes av H.K.H. Prins Daniel.

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, inledde med en beskrivning av fördelarna som mer motion innebär för såväl Sveriges invånare som landets ekonomi. Därefter berättade rektor Karin Henriksson Larsén hur en offentlig satsning på fysisk aktivitet är en säker investering för individ och samhälle. Med samverkan mellan berörda myndigheter kan det bli verklighet.

Mats Börjesson, professor och överläkare vid GIH följde upp med en redogörelse av forskning om livsstil, övervikt och hur motion på recept är ett sätt att komma till rätta med kostnader och hälsoproblem för dem som rör sig för lite.

Örjan Ekblom, forskare på GIH, talade därefter för barns övervikt och fetma samt hur effekterna av sjunkande kondition ser ut. Han redogjorde för vilka faktorer i barnens liv som behöver påverkas för att ge dem ett hälsosammare liv.

Sist att tala var Thomas Pettersson, departementsråd vid Finansdepartementet, som förklarade att bättre hälsa bland annat leder till ökad produktivitet hos arbetskraften, ökade skatteintäkter tack vare minskad frånvaro och en senare pensionering samt lägre samhällskostnader för sjukdom.

Program:

Mer motion - mindre statsskuld

Presentationer:

Karin Henriksson Larsén

Mats Börjesson

Örjan Ekblom

Thomas Pettersson

Externa länkar:

Läs mer om H.K.H prins Daniels besök vid seminariet på Hovets webbsida

Se TV4 och Nyhetskanalens reportage om seminariet på Nyheterna.se

Läs mer om seminariet på Svensk damtidnings webbsida