LM Engström intervjuad i SVT

Nyheten publicerad | 2011-04-08

Professor Lars-Magnus Engström verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) berättade om sin bok "Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör" och forskningen bakom denna på Utbildningsradions program En bok, en författare.

Se intervjun och programmet på UR-play:s webbsida