Idrottspsykologisk konferens

Nyheten publicerad | 2011-01-13

Svensk Idrottspsykologisk Förening och SISU Idrottsutbildarna inbjuder till en heldagskonferens på Bosön söndag den 13 mars 2011 med temat ”Känslor och upplevelser i samband med elitidrott – ska vi hantera dem?

Dagen syftar till att utforska känslor och upplevelser i samband med elitidrott. Vi belyser temat ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.

”Hur känns det?” – är möjligen den mest uttjatade frågan inom tävlingsidrotten. Vi vill trots detta fördjupa oss i några omdebatterade känslor inom idrottens värld. På vilket sätt samspelar känslor och upplevelser med prestationer och välbefinnandet? De är en outtömlig frågeställning med stor relevans för tävlingsidrotten.

Dagen inleds med professor Howard Hall från York St John University som ger oss en spännande inblick i perfektionismens omdebatterade påverkan – är det ett karaktärsdrag bland högpresterare eller ett psykologiskt hinder?

Vi får även lyssna till Wendy Borlabi, heltidsanställd idrottspsykolog hos den Amerikanska Olympiska Kommittén. Wendy har i sitt arbete med olympiska idrottare intresserat sig för frågeställningar kopplade till etnicitet och psykologi – hon delar med sig av sina tankar på temat att vara annorlunda innebär det andra känslor och upplevelser?

Därefter följer som vanligt en spännande blandning av kända elitidrottare och ledare.

Vi vänder oss som vanligt till alla som har ett intresse för idrottspsykologi i största allmänhet, och er som har funderat över hur idrottspsykologin i praktiken kan bidra till prestationsutveckling, ökat välbefinnande och glädje.

Hjärtlig välkomna till starten kl 9.30 och en spännande konferens, samt det följande årsmötet kl 18.00!

Investering

I konferensavgiften, 895 kr (500 kr för heltidsstudenter, uppge detta vid anmälan) ingår föreläsningar, lunch, eftermiddagsfika samt medlemskap i Svensk Idrottspsykologisk Förening år 2011.

Anmälan

Anmälan görs till Bosöns utbildningskansli via fax 08-699 60 87, eller via e-post: Sofia.Blomlof@bosonifhs.se

Mer information

Se vår hemsida www.svenskidrottspsykologi.nu eller kontakta SIPF konferensansvarige Göran Kenttä (goran.kentta@gih.se) alternativt Sofia Blomlöf (se ovan).