Heteronormativitet och sexualitet inom idrotten

Nyheten publicerad | 2011-05-17

Professor Håkan Larsson vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) kommenterar i  en artikel av Hanna Grotander på Second-opinion.se diskussionerna i media om homosexualitet efter att fotbollsspelaren Anton Hysen kom ut som homosexuell .

Enligt Håkan Larsson beror den mediala uppmärksamheten kring Anton Hysén på att han bryter mot heteronormativa mönster.

Läs artikeln och fler av Håkan Larssons kommentarer på www.Second-opinion.se