Hälsoprojektet drar igång igen!

Nyheten publicerad | 2011-12-09

Våren 2012 drar hälsoprojektet igång igen. Det är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och ett antal kommuner, frivilliga organisationer och landstinget i Stockholmsområdet. Projektet riktar sig till dig som är patient och i behov av hälsorådgivning.

För mer information om projektet och anmälan, se www.gih.se/halsoprojektet.

Bor du i Solna och vill läsa mer om projektet kan du besöka Solna stads webbsida