Grovmotorisk träning viktigt för mental hälsa

Nyheten publicerad | 2011-09-16

Peter Schantz, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och Ingegerd Ericsson vid Malmö högskola, redogör i en artikel på Lärarnas nyheters webbsida för risker och problem med minskad grovmotorisk träning.

Enligt Ericsson påverkar grovmotorisk träning såväl minnet som den finmotoriska förmågan. A och Men även den yttre miljön har stor betydelse för barnens möjlighet att röra sig. Schantz menar därför att det är ett problem med minskat intresse från bl.a. kommunerna att investera i utomhusmiljöer och större lekytor utomhus. Vissa barn idag klarar knappt av att åla, rulla eller rotera...

Läs mer om problematiken kring minskad rörelseträning hos barn och ungdomar på Lärararnas nyheters webbsida.