CISU blir FIFA Medical Centre of Excellence

Nyheten publicerad | 2011-03-30

Centrum för Idrottsskadeforskning och -utbildning som är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Karolinska Institutet, Sophiahemmet, Capio Artro Clinic och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset har blivit utsett till ett ”FIFA Medical Centre of Excellence”.

Läs mer om nyheten samt rektors kommentarer på Medicinsk Access webbsida. Läs om visionen bakom FIFA:s medicinska centrum på FIFA:s webbsida.