Examensrätt för idrottslärare

Nyheten publicerad | 2011-01-18

Högskoleverket meddelade den 18 januari 2011 vilka lärosäten som får utfärda examen för ämneslärare inom ramen för de nya lärarutbildningarna.

Gymnastik- och idrottshögskolan fick grönt ljus för sin ansökan och har nu beviljats examenstillstånd för ämneslärare, årskurs 7-9 och gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. För gymnasiet beviljades också ämnesfördjupning i ämnet specialidrott.

- Beslutet visar att Gymnastik- och idrottshögskolan har en bra lärarutbildning, vilket är glädjande för både våra examinerade lärarstudenter och för de kommande. Lärare är en viktig resurs i samhället. Lärare i idrott och hälsa har en mycket betydelsefull roll för att främja fysisk aktivitet och god hälsa och ge våra barn så att barnen goda förutsättningar i livet, säger Karin Henriksson-Larsén, rektor för GIH.

Läs mer om examenstillståndet.

GIH får examensrättigheter

Högskoleverket ger GIH fortsatt examensrätt för lärarutbildningarna i idrott och hälsa.

Läs mer