Grönsaker förbättrar metabolism

Nyheten publicerad | 2011-02-02

Nitrat i grönsaker förbättrar metabolismen.

En forskargrupp från Åstrandlaboratoriet (Filip Larsen, Björn Ekblom och Kent Cell MetabolismSahlin) har tillsammans med Karolinska Institutet har publicerat en artikel i den ansedda tidskriften Cell Metabolism.

De har tidigare sett att nitrat som finns naturligt i de flesta grönsaker kan påverka metabolismen på ett gynnsamt sätt, vilket publicerades redan 2007. Detta fynd har sedan reproducerats av flera andra grupper men ingen har förstått själva mekanismen. Forskargruppen har nu hittat att förklaringen ligger på mitokondrienivå. Efter 3 dagars nitratsupplementerad kost sker en förbättring av mitokondriernas effektivitet på grund av nedreglering av två viktiga mitokondriella proteiner.

Läs abstract till artikeln i databasen PubMed

Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans.

Larsen FJ, Schiffer TA, Borniquel S, Sahlin K, Ekblom B, Lundberg JO, Weitzberg E.

Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 11486 Stockholm, Sweden; Swedish School of Sport and Health Sciences, Karolinska Institutet, 11486 Stockholm, Sweden.

Abstract

Nitrate, an inorganic anion abundant in vegetables, is converted in vivo to bioactive nitrogen oxides including NO. We recently demonstrated that dietary nitrate reduces oxygen cost during physical exercise, but the mechanism remains unknown. In a double-blind crossover trial we studied the effects of a dietary intervention with inorganic nitrate on basal mitochondrial function and whole-body oxygen consumption in healthy volunteers. Skeletal muscle mitochondria harvested after nitrate supplementation displayed an improvement in oxidative phosphorylation efficiency (P/O ratio) and a decrease in state 4 respiration with and without atractyloside and respiration without adenylates. The improved mitochondrial P/O ratio correlated to the reduction in oxygen cost during exercise. Mechanistically, nitrate reduced the expression of ATP/ADP translocase, a protein involved in proton conductance. We conclude that dietary nitrate has profound effects on basal mitochondrial function. These findings may have implications for exercise physiology- and lifestyle-related disorders that involve dysfunctional mitochondria

Arbetsfysiologi

Forskningsgrupper på Åstrandlaboratoriet (fysiologi) vid GIH.

Läs mer