Elin Ekblom Bak publicerad i Läkartidningen

Nyheten publicerad | 2011-04-29

Elin Ekblom Bak verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) skriver i Läkartidningen om svenskarnas fysiska hälsa och utvecklingen denna de senaste tio åren.

Den bakomliggande forskningen pekar enligt artikeln på att den fysiska prestationsförmågan är oförändrad samtidigt som bukfetman ökat.

Läs artiklen om forskningen och svenskarnas fysiska prestationsförmåga på Läkartidningens webbsida.