Elevers socioekonomiska bakgrund avgörande för idrottsbetyget

Nyheten publicerad | 2011-05-23

Karin Redelius, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), presenterade nyligen forskningresultat vid en internationell konferens i Umeå som visar att elevers betyg i ämnet idrott avgörs av mer än bara förmåga. Både kön och socioekonomisk bakgrund visar sig ha en effekt på betyget. Vissa idrotter värderas också högre än andra, där exempelvis kunskap inom bollsport värderas högt.

Läs artikeln på Västerbottens-kurirens webbsida