Disputation Lina Wahlgren

Nyheten publicerad | 2011-10-07

Fredag den 28 oktober 2011 disputerar doktorand Lina Wahlgren i idrott vid GIH. Avhandlingens titel är "Studies on Bikeability in a Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)".

Länk till kalendariet.

Länk till sidan om avhandlingen.