Disputation 20/5

Nyheten publicerad | 2011-05-18

Martin Eriksson Crommert disputerar den 20 maj 2011 på avhandlingen ”On the role of transversus abdominis in trunk motor control”.

Avhandlingen försvaras kl 09.00 i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Martin disputerar vid Örebro Universitet, men har utfört sina studier vid Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC-lab) med Alf Thorstensson som bihandledare och mot slutet av avhandlingsperioden även Maria Ekblom som bihandledare.

Läs hela avhandlingen här