Cykelpendling uppfyller träningsbehov

Nyheten publicerad | 2011-09-28

Att cykla till jobbet kan räcka för att förbättra hälsan och minska risken för flertalet hälsorelaterade sjukdomar enligt en avhandling av Erik Stigell, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer i tidningen Metro om Stigells slutsater kring cykelpendling

Se även artikel i Västerbottens-Kuriren om cykelpendling.