Återhämtning viktigt i yrkeslivet!

Nyheten publicerad | 2011-09-12

Göran Kenttä, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan, skriver i Läkartidningen tillsammans med bl.a. Mirjam Ekstedt, om hur återhämtning är lika viktigt för hårt arbetande och högpresterande människor som för elitidrottare. Utan adekvat återhämtning ökar bl.a. risken för olika hälsoproblem. Vila och återhämtning måste upprioriteras inom yrkeslivet.

Läs artikeln och mer om återhämtning på Läkartidningens webbsida.